Les concerts de notre saison 2023 – 2024

Lundi 6 novembre 2023 à 20h00

Lundi 27 novembre 2023 à 20h00

Lundi 15 janvier 2024 à 20h00

Lundi 19 février 2024 à 20h00

Lundi 6 mai 2024 à 20h00

SAmedi 2 mars 2024 à 15h00